T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından, İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji ve Eylem Planları Yayımlandı

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından, İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji ve Eylem Planları Yayımlandı
24 Mayıs 2024 17:56

Türkiye, Güncellenen Ulusal Katkı Beyanı'na göre 2030 yılına kadar %41 emisyon azaltımı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, Başkanlık tarafından 2024-2030 uygulama dönemini kapsayacak şekilde İklim Değişikliği Azaltım Strateji ve Eylem Planı (İDASEP) ile İklim Değişikliği Uyum Strateji ve Eylem Planı (İDUSEP) olmak üzere iki plan hazırlanmıştır.

İDASEP kapsamında sanayi, enerji, binalar, ulaştırma, atık ve tarım sektörleri ile AKAKDO (Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık) sektörlerine ilişkin strateji ve eylemleri ele alınırken İDUSEP iklim değişikliğinden etkilenebilirliği yüksek görülen sektörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda İDASEP 49 strateji ve 260 eylemden, İDUSEP ise 40 strateji ve 129 eylemden oluşmaktadır.

Başkanlık tarafından hazırlanan bu planlar Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve emisyon azaltımı konusunda belirlediği 2030 hedeflerine ulaşmak için önem taşımaktadır.

https://iklim.gov.tr/eylem-planlari-i-19

Diğer Haberler