Misyon, Vizyon & Kalite Politikası

MİSYONUMUZ;

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için;

 • Ambalaj sektöründe kavuşturucu ve bağlayıcı olmak,
 • Sektör gerçeklerini anlamak ve anlatmak.
VİZYONUMUZ;

"Ambalaj sanayi ve ticaretinin sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamının geliştirilmesi için çalışan, ülkemizde tanınan saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak" tır.

İLKELERİMİZ:

Dürüstlük Başkalarına ve kendimize karşı dürüstüz. Tüm kurumsal işlerimizde en yüksek etik standartlara uyarız.

Güven Birbirimize güvenir, saygı duyar ve birbirimizi destekleriz; tüm paydaşlarımızın güvenini kazanmaya çalışırız.

Demokrasi Demokratik bir sistem dahilinde ve eşitlik prensibine dayanarak çalışmalarımızı yürütürüz.

Tarafsızlık Ambalaj sektörünü oluşturan tüm sektörlere eşit mesafede durur, farklı görüşlerin yönetilmesinde objektif kriterleri egemen kılarız.

KALİTE POLİTİKAMIZ:

"Hizmetlerimizle ilgili üyelerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanması” temel kalite politikamızdır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için HEDEFLERİMİZ şunlardır:

 • Kalite Yönetim Sistemimiz ve süreçlerimizi; Yönetim Kurulumuz, çalışanlarımız ve üyelerimizin katkılarıyla sürekli iyileştirmek,
 • Ambalaj sektörünün hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi ve sektörün istikrar içinde büyümesi için faaliyetlerde bulunmak,
 • İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulması, kalite ve verimlilik bilincinin gelişmesi için çalışmalar yapmak ve bunun için kurulan kurumlara ve organizasyonlara katkıda bulunmak; bu konuda üyelerimizi desteklemek,
 • Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde destek vermek,
 • Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için yol gösterici olmak,
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve liderlik konusunda çalışmalar yapmak,
 • Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için Yönetim Kurulumuz, üyelerimizle sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Ambalaj sektörünün insan kaynaklarının ve sektörde çalışmaya başlayacakların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve kaliteli insan kaynaklarının ambalaj sektörünü tercih etmelerine katkıda bulunmak,
 • Sektördeki stratejik işbirliklerinin kurulmasına olanak sağlayacak bilgi ve iletişim ağlarını kurmaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Zeki SARIBEKİR