Ambalaj Standartlarını Kullanma Kılavuzu

Derneğimiz tarafından Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ambalaj üreticilerini ve piyasaya süren firmaları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ambalaj Standartları, ambalaj atıkları mevzuatında yeralan ambalaj üretimine ilişkin temel şartların sağlandığını göstermenin en kolay yolu olarak kabul edilir ve hem Avrupa'da hem de ülkemizde gönüllü olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda Derneğimizin uzmanları tarafından hazırlanan Ambalaj Standartlarını Kullanma Klavuzu, 2012 yılında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile yayınlanmıştır.

Bir ambalajın tasarlanması ve üretilmesi aşamasında dikkate alınması gereken unsurları içeren Avrupa Ambalaj Standartları, CEN (Comite Europeen de Normalisation) tarafından yayınlanmış daha sonra TSE tarafından Türkçeleştirilerek yayınlanmıştır.

Ambalaj Standartlarını Kullanma Kılavuzu isimli bu yayınımızda;

  • TS EN 13427: Ambalajlama - Ambalaj Atığı Alanında Standartların Kullanımı için Kurallar
  • TS EN 13428: Ambalaj - Üretim ve Kompozisyona Özel Şartlar - Kaynak Azaltma ile Önleme Standardı
  • TS EN 13429: Ambalajlama - Tekrar Kullanılabilen Ambalajlar Standardı
  • TS EN 13430: Ambalaj - Malzeme Geri Dönüşümü ile Geri Kazanılabilir Ambalaj Şartları Standardı
  • TS EN 13431: Ambalaj - Enerji Kazanımı Şeklinde Ambalaj Geri Kazanım Şartları, En Düşük Kalorifik Değeri Dahil Standardı
  • TS EN 13432: Ambalajlama - Biyolojik Parçalanma ve Kompostlama ile Geri Kazanılabilir Ambalaj Özellikleri - Ambalajın Nihai Kabulü için Deney Aşamaları ve Değerlendirme Kriterleri

Yayınımızda yukarıda ismi verilen 6 standardın her biri ile ilgili standardın özeti, standartla ilgili karar ağacı, standarda göre uygunluk beyanı örneği bilgilerine ulaşabilirsiniz.