AB Ambalaj ve Ambalaj Atığı Tüzüğü Taslağı

AB Ambalaj ve Ambalaj Atığı Tüzüğü Taslağı
14 Ağustos 2023 11:09

Avrupa Birliği (AB) Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında, ambalaj atığını azaltmak ve mevcut ambalajların geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilirliğini artırmak amacıyla, 1994 tarihli Ambalaj ve Ambalaj Atığı Direktif'ini revize eden mevzuat taslağı 30 Kasım 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı. Bu taslağın yürürlüğe girmesiyle eskiden bir öneri metni olan ilgili Direktif uyulması zorunlu bir Tüzük haline getirilecek.

AB verilerine göre ambalajların yüzde 40'ı plastik, yüzde 50'si kağıt/karton malzemeden üretilmekte olup, ambalaj atıkları belediye atıklarının yüzde 36'sını teşkil ediyor. Ambalaj kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2030 yılı itibariyle 66 milyon tondan 43 milyon tona düşürmeyi, su kullanımını 1,1 milyon m3 azaltmayı, 2030 yılı itibariyle ambalaj atığı geri dönüşüm oranını yüzde 73'e çıkarmayı amaçlayan mevzuatın belirlemiş olduğu sürdürülebilirlik ve etiketleme kriterlerini karşılamayan ambalaj malzemelerinin AB pazarına arzı mümkün olamayacak.

Anılan taslağın yanı sıra, Komisyon tarafından biyobozunur, biyoçözünür ve kompost edilebilir plastiklerin tasarımı, geri dönüştürülmesi ve atık yönetimine ilişkin hususları netleştirmek amaçlı bir bildiri yayımlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aldatıcı söylemlerin engellenmesi ve söz konusu plastik türlerinin en uygun koşullarda döngüsel ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.  Bundan sonraki süreçte, ambalaj ve ambalaj atıkları ile ilgili teklifin olağan yasama prosedüründe Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Diğer Haberler