İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanun:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun ( 23/04/2015)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30/06/2012)

İş Kanunu (10/06/2003)

Tüzük:

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (11/01/1974)

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük (24/12/1973)

Tebliğ:

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (26/12/2012)

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlere Dair Tebliğ (31/05/2009)

Yönetmelik:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ( 02/03/2019 )

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31/01/2013)

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31/01/2013)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18/01/2013)

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (29/12/2012)

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29/12/2012)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29/12/2012)

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (27/11/2010)

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (07/04/2004)

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (07/04/2004)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11/02/2004)

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (11/02/2004)

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26/12/2003)

Titreşim Yönetmeliği (23/12/2003)

Gürültü Yönetmeliği (23/12/2003)