Türkiye'de Atık Yönetimi

Kanun:

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7449) ( 02.08.2023 )

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6615) ( 28.12.2022)

2021 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları (30.12.2020)

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (24.12.2020) 

24/01/2020 Tarihli ve 2063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Liste 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10.12.2018)

2872 Sayılı Çevre Kanunu (26.04.2006 Tarih Ve 5491 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikleri ile) - EK 1 Liste

Yönetmelik:

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( 26.06.2021) 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.03.2020) 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar (07.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (31/12/2019)

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ( 30/07/2019)

Sıfır Atık Yönetmeliği (12 Temmuz 2019) 

Çevre Etiketi Yönetmeliği ( 19.10.2018 )

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (27.12.2017) 

Atık Yönetimi Yönetmeliği (02/04/2015)

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (25.11.2014)

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (10.09.2014)

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24/08/2011)

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (26/03/2010)

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (30/07/2008)

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (05/07/2008)

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik (27/12/2007)

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22/07/2005)

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (19/04/2005)

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14/04/2005)

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (05/04/2005)

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (03/03/2005)

Tebliğ:

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) (29.12.2023)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ - EK (31.12.2021) 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)  ( 30.12.2020 )

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ( 22.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( 05/02/2020 )

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu ( 05/02/2020 )

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (04/04/2019)

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ (18/01/2013)

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (17/06/2011)

Usul ve Esaslar:

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar (25.04.2022) 

Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2021)

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2021)

Türkiye Çevre Ajansı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (J) Bendi Kapsamında Depozito Yönetim Sisteminin Kurulması Ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar (30.04.2021)

Plastik Poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” Kullanım Kriterleri (25.02.2021) 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ( 22.12.2020 )

Plastik Poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” kullanım kriterleri ( 25.02.2021 )

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (23.07.2020) 

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar  ( 29.06.2020 ) 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (29.06.2020)

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar (07.02.2020) 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ( 09/01/2019)