AB Karbon Vergileri İçin Raporlama Kurallarını Açıkladı Avrupa Komisyonu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yapılması zorunlu ola

AB Karbon Vergileri İçin Raporlama Kurallarını Açıkladı  Avrupa Komisyonu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yapılması zorunlu ola
09 Kasım 2023 11:54

AB Karbon Vergileri İçin Raporlama Kurallarını Açıkladı

Avrupa Komisyonu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yapılması zorunlu olacak raporlama çalışmalarına yönelik kuralları yayımladı.

Yayımlanan Uygulama Tüzüğü SKDM kapsamında yer alan ürünlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ithalinde ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan emisyonları hesaplanmasına ve raporlanmasında uyulması gereken metodolojinin detaylarını içeriyor.

Komisyonun açıklamasında yayımlanan bu düzenleme sayesinde nihai metodolojinin tamamlanacağı zamana kadar AB ülkelerine ihracat yapan işletmelere hazırlık süreci, ithalatçı firmaların da hesaplama ve raporlama işlemlerini yapacak bilgi teknolojisi araçları geliştirmeleri için zaman sağlanmış olacağı vurgulandı.

Yayınlanan kılavuz ile birlikte AB ülkelerindeki ithalatçı firmaların ilk raporlarını 2023'ün son çeyreğine ait verileri içerecek şekilde 31 Ocak 2024 tarihine kadar hazırlayarak sunmuş olmaları gerekecek.

Bu raporlama işleminde ithalatçıların, ithal ettikleri ürünlerin üretim süreçlerinde ortaya çıkan ve ton başına karbon-dioksit (CO2) olarak ifade edilecek doğrudan emisyonları ile üretim sürecindeki elektrik tüketimi kaynaklı dolaylı emisyonları da raporlama yükümlülüğü olacak.

Raporlamada ürünlerin menşe ülkeleri, üretildikleri tesislerin ve ana emisyon kaynaklarının coğrafi koordinatları gibi bilgilerin yer alması da gerekecek.

SKDM başlangıçta en karbon yoğun olan demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum, elektrik ve hidrojen sektörler ile birlikte, vida ve civatalar gibi ürünler ile birlikte, bazı ürünlerin dolaylı emisyonlarını kapsayacak ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği karbon nötr olma hedefi kapsamında geliştirilen uygulama ile birlik ülkelerine yapılan ithalattaki karbon kaçağını önlemeyi hedefliyor.

Diğer Haberler