Sık Sorulan Sorular

Gıda Ambalajı Üretenleri de İlgilendiren Hijyen Eğitimi Hakkında Sorular ve Cevaplar:

1. 05 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreticileri yer almıyor. Biz Bu yönetmelik kapsamında mıyız?

Evet. 06/05/2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 26022156/101.04/1801226 sayılı yazı ile üretim yapmaksızın her türlü gıda ürünü paket ve ambalajı üreticileri gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimindeki personeline Hijyen Eğitimi aldırması gerekmektedir.

2. Kalite Güvence bölümünde çalışıyorum Kimya / Gıda Mühendisiyim, Kimyagerim. Şimdiye kadar firmada bu eğitimleri ben veriyordum. Bu eğitimleri ben verebilir miyim?

Hayır. Hijyen eğitimlerini Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Laboratuar alanında eğitim almış olan Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesinin Biyoloji bölümlerinden mezun olanlar tarafından verilmelidir.

3. Bu eğitimi nasıl aldıracağız?

Hijyen eğitimleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi ve Meslek Eğitimi merkezlerince veya işyerinde işveren tarafından organize edilebilmektedir. Bağlı bulunduğunuz il/ilçe Halk Eğitim merkezlerine veya Meslek Eğitim merkezlerine başvuru yapabilirsiniz. Bulunduğunuz ilçede Hijyen Eğitimi açılmamışsa size en yakın ilçedeki Hijyen Eğitimi açmış merkezi bulabilirsiniz. Kurum aramak için lütfen aşağıdaki linki tıklayın;

http://hem.meb.gov.tr/hem/hmmdis00001.aspx

Eğitimi işveren kendi imkanları ile organize edecekse uygun bir eğitimci ve eğitim yeri sağlayarak, eğitime katılacak kişi listesi ile Halk Eğitimi ve Meslek Eğitimi merkezlerine dilekçe ile başvuruda bulunmalı ve bu kurumlar ile küçük protokol imzalamalıdır. Sertifikalar E-Yaygın sistemi üzerinden ilgili kurumlarca düzenlenmektedir.

4. Bu eğitime kimler katılmalıdır?

Üretim yapmaksızın her türlü gıda ürünü paket ve ambalajı üreticileri gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimindeki personeline Hijyen Eğitimi aldırması gerekmektedir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

5. Eğitimin içeriği ne olmalıdır?

Programın içeriğine ve detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_06/19041953_gdailetemasedenmaddevemalzemeretimihijyeneitimi2.pdf

6. Eğitim ne kadar sürecektir?

Eğitim süresi 40 saat olmalıdır. İhtiyaç duyulması ya da öngörülmesi halinde eğitim 8 saat daha uzatılabilir.

7. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

8. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yazısı

Ambalaj Sanaycileri Derneği (ASD) üye listesine web sayfamızda Hakkımızda sekmesi altında yer alan ASD Hakkında sayfasından ulaşabilirsiniz. Üye listesi yılda bir kez güncellenmektedir. 

Bir ambalaj üreticisinin, bu yönetmelik kapsamında hem bir ambalaj üreticisi olarak hem de bir piyasaya süren olarak çift taraflı bir sorumluluğu vardır. Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen bu yükümlülüklerinin yanı sıra, ambalaj üreticilerinin her yıl yapılması zorunlu online beyan sistemine giriş yapabilmeleri için bağlı bulundukları İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Almış oldukları bu kullanıcı adı ve şifre ile online sistemde Ek-4 ve Ek-5 formlarını her yıl Mart ayı sonuna kadar doldurmaları gerekmektedir.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ambalaj üreticilerinin doğrudan üretmiş oldukları son ürünle ilgili olmamakla birlikte tesislerin üretim süreci sırasında proseslerden kaynaklı atıklarla ilgilidir. Her firmanın tehlikeli atık beyan sistemi üzerinden beyan vermesi zorunludur. Eğer tehlikeli atığınız olmadığını düşünüyorsanız, olmadığını yine bu sistem üzerinden belirtmeniz gerekmektedir.

Konuyla ilgili www.ambalaj.org.tr adresinde bulunan Ambalaj ve Çevre bölümünde yer alan " ambalajların üzerinde gördüğünüz işaretlerin anlamları " hakkındaki bölümü inceleyiniz. Eğer aramış olduğunuz işaret bu bölümde yok ise derneğimizin teknik kadrosuna bu konuda danışabilirsiniz.

1- Ambalajların üzerine geri dönüşüm sembolü koymak zorunda mıyım?

İşaretleme plastik poşetler ve depozito uygulanacak ambalajlar dışında gönüllülük esasıyla yapılmaktadır. İlgili yönetmelikteki (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - 26.06.2021) şekliyle yapmalısınız.

Lütfen; Plastik Poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” Kullanım Kriterleri (25.02.2021) bağlantısındaki mevzuatı da kontrol ediniz. 

2- Kompozit ambalajlar üzerine geri dönüşüm sembolü koyarken içine hangi rakamı yazmalıyım? Malzemeyi nasıl ifade etmeliyim?

Ağırlıkça hangi malzeme fazla ise sembolün içine o malzemeyi ifade eden rakamı yazmalısınız. Altına malzemenin açıklamasını eklerken C/… yazmalısınız. Örnek: C/LDPE, C/PAP, C/ALU

3- Aerosol ambalajlar üzerindeki 3 ne anlama gelir? 3'ün yanındaki rakamlar neyi ifade eder?

Aerosol ambalajların işaretlenmesinde kullanılan 3 aslında ters Epsilondur (Yunancada bir harf).  Ürününün ilgili mevzuata uygun olduğunu ifade etmektedir. Diğeri de kutunun hacmidir. Ambalaj üzerinde hem ürün ağırlık/hacim hem de kutu hacmi belirtilir.

ASD-Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak sizler için hazırlamış olduğumuz CD katalog içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 3.000 ambalaj üreticisi firmanın detaylı bilgileri bulunmaktadır. CD Katalog ile ayrıntılı bilgi almak ve satın almak üzere dernek merkezimize ulaşabilirsiniz. Ancak spesifik bir konudaki ambalaj üreticilerine ulaşmak istiyorsanız, derneğimizin teknik kadrosu size bu konuda yardımcı olacaktır.

www.ambalaj.org.tr adresi üzerinden en güncel Ambalaj Sanayi Raporumuza, Yayınlarımız içerisinde ki teknik makalelere, Araştırma ve Dosya yazılarına, Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre bölümünden "ambalaj ve kullanılmış ambalajlar" hakkındaki temel bilgilere, Mevzuat bölümünden ise konu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ulaşabilirsiniz. Web sitemizde bulamadığınız konular için yine dernek merkezimizi arayabilirsiniz.

Ambalajlar REACH kapsamında "eşya” sınıfına girmektedir. Eğer ürettiğiniz ambalajların AB ülkelerine ihracı sizin veya müşteriniz tarafından söz konusu ise bu kapsamda sorumluluklarınız başlamaktadır. Tüzükte yer alan Article 7.1'de bu konu anlatılmaktadır (REACH Tüzüğü, Annex XIV). Article 7.1'e göre; SVHC (Yüksek Önem Arz Eden) kimyasallar listesindeki maddeler baz alınacaktır. Ambalaj eğer bir kimyasal salınımı yapıyor ise salınımı gerçekleşen madde eğer bu listede yer alıyorsa (ambalajda bir kimyasalın salınım yapması pek de yaygın olmayan bir durumdur); listede ismi geçen kimyasallardan biri veya birkaçı aynı anda bir ürün içerisinde %0.1 veya üzeri derişime sahip ise; toplam bir yıllık üretim için bu kimyasallardan 1 ton ve üzeri kullanılıyorsa bahsi geçen maddeler için bildirim yapmanız gerekmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için derneğimiz teknik kadrosuna danışabilir veya veya bağlantıdan bilgi edinebilirsiniz. 

Lütfen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasını ziyaret ediniz. 
Lütfen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasını ziyaret ediniz.  

Lütfen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Yem Hizmetleri web sayfasındaki tabloyu bağlantıdan kontrol ediniz.

World Packaging Organisation (WPO) ve Efficient Consumer Response (ECR Community) tarafından hazırlanan “Geri Dönüşüm için Ambalaj Tasarımı Kılavuzu'nu” inceleyebilirsiniz.

Gıda ile temas eden geri dönüştürülmüş plastik materyallerin insan sağlığına uygun olmasına yönelik 282/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün sonradan geliştirilmiş geri dönüşüm teknolojilerini içermemesi, söz konusu düzenlemenin güncellenmesi ihtiyacını doğurmuş, bu çerçevede 282/2008 Sayılı Komisyon Tüzüğü'nün yerini alan 2022/1616 Sayılı Komisyon Tüzüğü 10 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tüzük kapsamında gıda ile temas eden geri dönüştürülmüş plastik materyallerin AB pazarına giriş koşulları ve insan sağlığı açısından uygun görülen geri dönüşüm teknolojilerine ilişkin kurallar getirilmiştir. Bu itibarla, 10 Temmuz 2023 tarihi itibariyle, mevzuatın IV. Bölümünde yer verilen koşulları karşılayan yeni geri dönüşüm teknolojisi (novel technology) ile üretilenler hariç, yalnızca mevzuatta listelenen geri dönüşüm teknolojileri (EK I) ile üretilmiş olan geri dönüştürülmüş plastiğin AB pazarına girişi mümkün olup, 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren, plastik girdinin ön işlem süreçleri ile toplama süreçlerine ilişkin gerçekleştirilmesi zorunlu olan kalite kontrol sistemlerinin üçüncü taraflarca sertifikalandırılması gerekecektir.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan mevzuata ilişkin özet bilgi notuna bağlantıdan ulaşılması mümkün; https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/ab-dongusel-ve-surdurulebilir-sanayi-politikalari/gida-ile-temas-eden-geri-donusturulmus-plastik-materyallere-iliskin-komisyon-tuzugu