Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Sayın ASD Üyelerimiz,
Değerli Meslektaşlarımız,

06/03/2024 tarih ve 32481 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  • Çevre Kanunu'nun EK-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan piyasaya sürenlerin/ithalatçıların, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünleri için depozito uygulanan miktar açısından da 9. ve 10. maddede yer alan bildirim, beyan ve kayıtlara ilişkin yükümlülüklerin uygulanmasına karar verilmiştir.
  • Yönetmeliğin 10. maddesine göre Çevre Görevlisi tarafından incelenip onaylanması gereken GEKAP tutarına ilişkin alt limit 50.000 TL'den 150.000 TL''ye çıkartılmıştır.
  • GEKAP tutarlarının belirlenmesinde Cumhurbaşkanı'na tanınan yarısına kadar artırma ve indirme yetkisi, iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye şeklinde değiştirilmiştir.

GEKAP Beyannamesi üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez verilmeye devam edecektir.

Konu ile ilgili bilgi almak isterseniz İş Geliştirme ve Eğitim Yöneticimiz Hande Sifoğlu (handesifoglu@ambalaj.org.trile iletişime geçebilirsiniz.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
 
Ambalaj Sanayicileri Derneği