Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Yürürlüğe Girdi

Sayın ASD Üyelerimiz,
Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ve Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Karar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından (KGK) 29 Aralık 2023 tarihli / 32414 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024 tarihi itibariye yürürlüğe girmiştir.

Standartlar, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun (ISSB) 26 Haziran 2023 tarihinde yayımladığı IFRS standartları ile uyumlu olacak şekilde TSRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler ve TSRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar başlıkları ile detaylandırılmıştır.

Düzenlemeye göre uygulama kapsamında olacak işletmeler için 3 değer ölçütü belirlenmiştir.

  • Aktif Toplamı 500 Milyon TL,
  • Yıllık Net Satış Hasılatı 1 Milyar TL
  • Çalışan Sayısı 250

Bu ölçütlerden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan kurum, kuruluş ve işletmelere sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında TSRS'ye uyma zorunluluğu getirilmiştir.

Raporlama standartlarının kapsam ve uygulama süreçlerine ilişkin Yönetici Özeti hazırlayarak sizlerle ayrıca paylaşacağız. Konu ile ilgili bilgi almak isterseniz İş Geliştirme ve Eğitim Yöneticimiz Hande Sifoğlu (handesifoglu@ambalaj.org.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.
 

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
 
Ambalaj Sanayicileri Derneği