Ambalaj ve Çevre Kitapçığımızın Dağıtımına Devam Ediyoruz

Değerli Üyelerimiz,
Sayın Meslektaşlarımız,

Ambalaj sektöründe sürdürülebilir gelişme, döngüsel ekonomiye katkı ve sıfır atık yaklaşımının devamı için ambalajın geri dönüşümü çok önemlidir. Ambalaj sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel boyutları nedeniyle “Sürdürülebilir Toplum” kavramının yapı taşlarından birisidir. Ambalajsız bir dünya düşünülemez. Sektörümüz sürdürülebilirlik hedefiyle gelişirken, yeni neslin bizler için bir fırsat olduğunu hep hatırlamalıyız. 

Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız için hazırladığımız, 10-15 yaş grubu öğrencilerine yönelik, “Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler” adlı kitapçığımızın 8.basımının dağıtımına bu yıl da devam ediyoruz. Bu yayınımızda “Ambalaj'' terimini kullanım öncesi ve sonrası olarak iki bölümde incelemeyi uygun gördük. Kitapçığın birinci bölümünde;

- Ambalaj nedir?
- Ambalajlar hangi malzemelerden üretilir?
- Ambalaj bir ürüne niçin gereklidir?
- Ambalajlar olmasaydı ne olurdu?
gibi sorulara yanıt verilerek ambalajlı ürünlerin toplum sağlığına, gelişmemize, malzeme ve ürün kayıplarından tasarrufa olumlu katkıları anlatılmaktadır.Ambalajların kullanımları sonrasında çevreye olan etkisini en aza indirmek, doğal kaynakları sürdürülebilir biçimde korumak, bu konularda toplumsal sorumluluk bilincinin erken yaşta gelişmesine yönelik değerlendirmelerle yapılması gereken çalışmaların yer aldığı ikinci bölümünde ise;

- Her bir malzemeden yapılan ambalajın geri dönüşüm süreci,
- Geri dönüşüm sonucunda elde edilen malzemelerden üretilen ürünler,
- Ambalajların üzerinde yer alan işaretlerin anlamları ile çeşitli bilgiler
resimli ve akıcı bir anlatım ile yer almaktadır.

Bugüne kadar, toplam 155.000 adet dağıtılan kitapçık, Ankara, Antalya, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Gümüşhane, Kocaeli, Konya, Niğde, Mersin, Sakarya, Samsun, Tokat, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta öğrencilerimize ulaştırılmıştır. Büyük ilgi gören ''Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler'' adlı kitapçığın ülkemiz genelinde dağıtımına devam etmekteyiz.

Konuyu bilgilerinize sunar; söz konusu kitapçığı edinmek istemeniz durumunda sevdakilic@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimiz ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

Selam ve Saygılarımla,

Zeki Sarıbekir
Yönetim Kurulu Başkanı
Ambalaj Sanayicileri Derneği