Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları

Sayın ASD Üyeleri,

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29/6/2020 tarihli ve 66745475- 145.07-132871 sayılı Bakan Oluruna esas yayımlanmış olan Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar  çerçevesinde depozito uygulaması yapan piyasaya süren işletmelere yönelik olarak aşağıdaki konulara dikkatinizi çekmek isteriz.

Ambalaj Depozito Bilgi Sistemi 12/10/2021 tarihi itibariyle güncelleme çalışmalarına müteakip tüm fonksiyonları ile birlikte devreye alınmıştır. “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında depozito uygulayan işletmeler; artık depozito planları, faaliyet raporları, yeni firma kaydı gibi işlemlerin tamamını bu sistem üzerinden gerçekleştirmektedir.

Bilindiği üzere sisteme girişler, Ambalaj Bilgi Sisteminde (ABS) tanımlı kullanıcı adı ve şifreler ile gerçekleştirilmektedir. Daha önceden Ambalaj Bilgi Sisteminde kaydı olmayan işletmeler "Kayıt Ol" butonu ile kayıt talebinde bulunabileceklerdir.

ABS'de mevcutta yer alan depozito plan ve bildirimler Bakanlıkça bu sisteme aktarılmıştır.

"Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları"na ilişkin bilgi için lütfen tıklayınız.

"Depozito Uygulamaları ve Bildirimleri Hakkında Duyuru" için lütfen tıklayınız.

Bildirimler ve bildirimler üzerinden yapılacak hesaplamalara ilişkin kılavuz niteliğindeki bilgi notu için lütfen tıklayınız.

Sisteminde yaşanılan sorunlara yönelik taleplerin ambalajdepozito@csb.gov.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

“Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında depozito sistemini uygulayan piyasaya sürenlerin depozitolu olarak piyasaya  sürdüğü ambalajlardan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında  geri  kazanım  katılım  payı  tahsil  edilmeyecek olmakla  birlikte depozito  sistemi  dâhilinde  toplanamayan  ambalajlar geri  kazanım  katılım  payına  tabidir.

Ambalajlarınızı piyasaya sürerken, müşterilerinize iletirken kullanmış olduğunuz taşıma/nakliye ambalajlarınız paletler, kasalar ve benzeri taşıma/nakliye ambalajlarınız için Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemine bildirim yapmanızı öneriyoruz. Bu sayede, palet gibi depozitolu taşıma/nakliye ambalajlarınız için Geri Kazanım Katılım Payı ödeme yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği