Uluslararası İlişkiler

Gerek sektörümüzün kurumsal kimliğinin oluşturularak geliştirilmesi çalışmalarımız kapsamında, gerekse küresel ölçeklerdeki gelişen konularda edilgen değil etkin olabilmek amacıyla, Derneğimize ve misyonumuza uygun uluslararası kuruluşlara üye oluyoruz.

WPO - World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü)

IAPRI - International Association of Packaging Research Institutes (Uluslararası Ambalaj Araştırmaları Enstitüleri Birliği)

APF - Asian Packaging Federation (Asya Ambalaj Federasyonu)

Ambalaj Dünyası dergimizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aslıhan Arıkan; IPPO (International Packaging Press Organization), Uluslararası Ambalaj Basını Organizasyonu üyesidir.

SPE - Society of Plastic Engineers, (Plastik Mühendisleri Birliğinin) Plastik
sanayinde mesleki eğitim ve araştırmalar konusunda faaliyet gösteren çalışma alanı, ambalaj sanayimizin de önemli bir payını kapsamakta olduğundan Amerika kökenli bu meslek kuruluşunun Türkiye'de örgütlenmesine yardımcı olmaktayız.