Türkiye Ambalaj Sanayi Raporu

Son on yıldır, yılda bir kez çeşitli kaynaklardan edindiğimiz Türkiye'deki Ambalaj Sektörü hakkında bilgileri bir raporda yayınlamaktayız. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmakta olan bu raporda; Türkiye'deki ambalaj sektöründe üretilen ürünler hakkında nitelik ve nicelik bilgileri, bazı istatistikler ve belli başlı üreticilerin isimleri yer almaktadır.