Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması - İkincil Mevzuat

Sayın ASD Üyeleri,

Malumlarınız olduğu üzere, Avrupa Komisyonu tarafından "Fit for 55" iklim paketi kapsamında yer alan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM) yönelik olarak yasama süreci tamamlanan CBAM Mevzuatı, 16 Mayıs 2023 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

Bu çerçevede, yalnızca raporlama yükümlülüklerinin yerine getirileceği geçiş dönemi 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak olup ilk raporlama dönemi 31 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.

Konuya ilişkin olarak Komisyon tarafından yayımlanan soru-cevap belgesi ekte sunulmaktadır. 

Ek: QA CBAM

Öte yandan, geçiş dönemi raporlama yükümlülüklerine dair usul ve esasları belirleme çalışmaları da Komisyon tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda, geçiş dönemi raporlama yükümlülüklerini ortaya koyan ikincil mevzuat önerisi ve eklerine ilişkin Komisyon tarafından bir kamu istişare süreci başlatılmıştır.

Aşağıdaki linkten görüş verilmesi mümkün olup, taslak düzenleme ve eklerine de ulaşılabilmektedir.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13873-The-reporting-obligations-during-the-transitional-period-of-the-carbon-border-adjustment-mechanism_en 

Söz konusu taslak mevzuata ilişkin görüşlerinizi Ticaret Bakanlığına gönderilmek üzere 27 Haziran 2023 Salı gününe kadar asd@ambalaj.org.tr email adresinden Derneğimize iletebilirsiniz.

Değerli bilgilerinize sunarız.



Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği