Ambalaj E-Learning Programı

Ambalaj ihtisas eğitimi açığının kapanmasında yardımcı olmak amacı ile İngiltere Ambalaj Enstitüsü (IoP UK) ile işbirliği içinde bir eğitim programımız mevcuttur. Halen İngilizce olarak verilen internet tabanlı bu programın 120 saatlik diploma ve 60 saatlik sertifika modülleri vardır. İngiltere'deki web sitesinden yayınlanan programa yapılan anlaşma uyarınca ASD aracılığı ile kaydolan Türk öğrencilere çok özel; İngiltere'dekinin yaklaşık %60'ı oranında bir fiyat uygulanmaktadır.

Bu yaşam boyu eğitim türündeki eğitim programını tamamlayabilen e-öğrenciler ambalaj üreten ya da kullanan endüstrilerde daha yukarı seviyelerdeki ya da dağıtım zincirlerinin içindeki bir şirketin ambalajla ilgili sorumluluk üstlenebilecekleri bir pozisyonun teknik yönlerine hazırlanmaktadırlar. Eğitimin başarı ile tamamlanması, dileyenler için Loughborough ve Brunel Üniversitelerinde Ambalaj Teknolojisi dalında Msc derecesi programlarına katılabilme olanağı sağlamaktadır. İnternetin sanal ortamında sürdürülecek eğitimin diploma sınavı akredite uzmanlar gözetiminde Türkiye'de yapılacaktır. Programın Türkçe sürümü için çalışmalar sürdürülmektedir. 600 sayfaya yaklaşan eğitim kitabının genel çevirisi tamamlanmış olup halen web sitesinin çevirisine devam edilmektedir.