Ambalajlar REACH kapsamında "eşya” sınıfına girmektedir. Eğer ürettiğiniz ambalajların AB ülkelerine ihracı sizin veya müşteriniz tarafından söz konusu ise bu kapsamda sorumluluklarınız başlamaktadır. Tüzükte yer alan Article 7.1’de bu konu anlatılmaktadır (REACH Tüzüğü, Annex XIV). Article 7.1’e göre; SVHC (Yüksek Önem Arz Eden) kimyasallar listesindeki maddeler baz alınacaktır. Ambalaj eğer bir kimyasal salınımı yapıyor ise salınımı gerçekleşen madde eğer bu listede yer alıyorsa (ambalajda bir kimyasalın salınım yapması pek de yaygın olmayan bir durumdur); listede ismi geçen kimyasallardan biri veya birkaçı aynı anda bir ürün içerisinde %0.1 veya üzeri derişime sahip ise; toplam bir yıllık üretim için bu kimyasallardan 1 ton ve üzeri kullanılıyorsa bahsi geçen maddeler için bildirim yapmanız gerekmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için derneğimiz teknik kadrosuna danışabilir veya http://reach.immib.org.tr/tr-tr/ bilgi edinebilirsiniz.