Bir ambalaj üreticisinin, bu yönetmelik kapsamında hem bir ambalaj üreticisi olarak hem de bir piyasaya süren olarak çift taraflı bir sorumluluğu vardır. Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen bu yükümlülüklerinin yanı sıra, ambalaj üreticilerinin her yıl yapılması zorunlu online beyan sistemine giriş yapabilmeleri için bağlı bulundukları İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Almış oldukları bu kullanıcı adı ve şifre ile online sistemde Ek-4 ve Ek-5 formlarını her yıl Mart ayı sonuna kadar doldurmaları gerekmektedir.