PAYLAŞ

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, 24/10/2013 tarihinde 28801 sayılı Resmi gazete'de Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştiren işletmelerin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunluluğu 01/09/2014 tarihine kadar aranmayacak olup, Yönetmelik 01/01/2014 tarihine tamamen yürürlüğe girecektir. Konuyu bilgilerinize sunar; konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Derneğimizden Araştırma & Bilimsel Konular Uzmanı Melike Demirci Süzgün ( melikesuzgun@ambalaj.org.tr ) ile iletişime geçmenizi rica ederiz.