PAYLAŞ

Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır


24/10/2013 tarihinde 28801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik te değişiklik yapılmıştır.

27 Ağustos 2014 tarihli 29101 saylı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ambalaj sektörümüzü ilgilendiren değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında, sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş olan TSE tarafından değil, ADR'ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN numarası ile sertifikalandırılmış ambalajlar da kullanılabilecektir.

- Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştiren işletmelerin daha önce 01/09/2014 olarak ilan edilmiş olan Faaliyet Belgesi alma şartı 31/12/2014 tarihine kadar aranmayacaktır.

- Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştiren işletmelerin, daha önce 01/09/2014 olarak ilan edilmiş olan Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunluluğu 30/06/2015 tarihine kadar aranmayacaktır.

- 24/10/2013 tarihinden önce üretilmiş olan ambalajların yurtiçi tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31/12/2015 tarihine kadar müsaade edilecektir.