PAYLAŞ

Resmi Gazete'de Yayınlanan Mevzuat & Sektörümüzü İlgilendiren Taslaklar

2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan Atık Yönetimine ilişkin mevzuatta yer alan kavramların ortak bir çatı altında toplanması, mevzuatın sadeleştirilmesi ve atık yönetiminde güncel uygulamaları ile Avrupa Birliği 2008/98/EC sayılı Çerçeve Atık Direktifine uyum sağlanabilmesi amacıyla "Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” düzenlenerek tekrar görüşe açılmıştır. Ambalaj Atıkları ve Tehlikeli Atıkların da bu kapsamda olduğu taslak yönetmeliği inceleyerek görüşlerinizi görüş bildirme formuna işleyerek bize bildirebilirsiniz.

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'nin ekinde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi değiştirilmiştir.

1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik'le ilgili 17 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete'de Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik'in yayınlanması ile bazı değişiklikler yapılmıştır. 

05.12.2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Et  ve Et Ürünleri Tebliği'nde bazı değişiklikler öngörülmüş olup Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı görüşe açılmıştır. Bu taslakla ilgili görüşlerinizi görüş bildirme formuna işleyerek bize bildirebilirsiniz.

Söz konusu yönetmelik taslakları ile ilgili görüşlerinizin ‘‘görüş bildirme formlarına” ayrı ayrı işlenerek 30 Nisan 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar melikesuzgun@ambalaj.org.tr e-posta adresinden Derneğimiz Araştırma ve Bilimsel Konular Uzmanı, Kimya Yüksek Mühendisi Melike Demirci Süzgün'e iletilmesini rica ederiz.

 

Ambalaj Sanayicileri Derneği