PAYLAŞ

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı web sayfasında görüşe açılmıştır.

Taslak ile ilgili görüşlerinizin Görüş Bildirme Formuna işlenerek 22 Ocak 2016 Cuma gününe kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize bildirilmesini rica ederiz.