PAYLAŞ

Garanti Belgesi Verilmesi ve Satış Sonrası Hizmetleri hk. Yönetmelik Taslağı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ‘Mal ve Hizmet Üretiminde Kullanılan Sanayi Ürünlerine Garanti Belgesi Verilmesi ve Bunların Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın hazırlandığı ve hazırlanan taslak metnin gerekçesi ile birlikte TOBB'a görüşe gönderildiği bildirilmiştir. İlgi yazı ekleriyle beraber TOBB internet sitesinde www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php kısmına yüklenmiştir.

Taslak metnin, Başbakanlığın 17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik' doğrultusunda incelenmesini ve konu ile ilgili görüşlerin en geç 18/02/2015 tarihine kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize iletilmesini rica ederiz.