PAYLAŞ

ÇED Yönetmeliği ve Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğleri Değişti.


17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği'nin bazı maddelerinde değişiklikler öngörülmüştür. Yapılan değişiklikleri, 01/10/2013 tarihinde 28782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de inceleyebilirsiniz.

03/10/2013 tarihinde ise 28784 sayılı Resmi Gazete'de Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yayımlanan yeni yönetmelik ile 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak yeni Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası Valiliğe ya da Bakanlığa sunulmuş projelere başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.