PAYLAŞ

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Taslağı

2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Yönetmeliği"nde Avrupa Birliği'nin 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifi hükümleri ve Avrupa Birliği tarafından Atık Listesinde yapılan değişiklikler sebebiyle değişiklik yapılacağı anlaşılmaktadır.

Özellikle atıkların geçici depolanması, yan ürün ile atıkların ihracatı ve transit geçişi gibi işlemlerde karşılaşılan sorunların aşılması ve yürürlüğe giren diğer atık mevzuatı ile uyumun artırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nı hazırlamış olup, değerli bilgilerinize sunulmaktadır.

Söz konusu taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin Görüş Bildirme Formuna işlenerek en geç 23 Mart 2016 Çarşamba gününe kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden derneğimize iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,