PAYLAŞ

Ambalaj ve Çevre Kitapçığımızın Dağıtımına Devam Ediyoruz

İlgili mevzuat gereği yükümlülüklerimiz ve Sosyal Sorumluluk çalışmalarımız kapsamında 10-15 yaş grubu öğrencilerine yönelik olarak hazırladığımız ve geçtiğimiz yıl yeniden basımını gerçekleştirdiğimiz, "Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler” adlı kitapçığın yeni versiyonunu dağıtmaya devam ediyoruz.

Bu çalışmamızda "Ambalaj” terimini kullanım öncesi ve sonrası olarak iki bölümde incelemeyi uygun gördük. Kitapçığın birinci bölümünde;

- Ambalaj Nedir?
- Ambalajlar Hangi malzemelerden üretilir?
- Ambalaj bir ürüne niçin gereklidir?
- Ambalajlar olmasaydı ne olurdu?

gibi sorulara yanıt verilerek ambalajlı ürünlerin toplum sağlığına, sınai gelişmemize, malzeme ve ürün kayıplarından tasarrufa olumlu katkıları anlatılmaktadır. Ambalajların kullanımları sonrasında çevreye olan etkisini en aza indirmek, doğal kaynakları sürdürülebilir biçimde korumak, bu konularda toplumsal sorumluluk bilincinin erken yaşta gelişmesine yönelik değerlendirmelerle yapılması gereken çalışmaların yer aldığı ikinci bölümünde ise;

- Her bir malzemeden yapılan ambalajın geri dönüşüm süreci,
- Geri dönüşüm sonucunda elde edilen malzemelerden üretilen ürünler,
- Ambalajların üzerinde yer alan işaretlerin anlamları ile çeşitli bilgiler
resimli ve akıcı bir anlatım ile yer almaktadır.

İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde ilk aşamada İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Gaziantep illerine başta olmak üzere toplam 33.000 adet kitapçığın dağıtımını gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl içerisinde yeniden basımını gerçekleştirdiğimiz 30.000 adet kitapçığın 25.000 adetini öğrencilerimizle paylaşmış olduk. Ülkemiz genelinde dağıtıma devam etmekteyiz.

Konuyu bilgilerinize sunar; söz konusu kitapçığı edinmek istemeniz durumunda umitdincer@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimiz ile irtibata geçmenizi rica ederiz.