PAYLAŞ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı !

Sektörümüzü çok yakından ilgilendiren "Ambalaj Atıklarının Yönetimi” konusunun çerçevesini çizen Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği değiştiriliyor !

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sayfasındaki Mevzuat/Taslaklar bölümünde görüşe açılmıştır.

Taslağı işletmelerinizde bu konuyu takip eden birimlerinize iletmenizi ve taslak ile ilgili görüşlerinizin Görüş Bildirme Formuna işlenerek 8 Nisan 2016 Cuma gününe kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize bildirilmesini rica ederiz.