PAYLAŞ

Ambalaj Atıklarının Bedelsiz Verilmesi

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Birkaç gündür gazetelerde ve internette "Sanayi Kuruluşlarının Ambalaj Atıklarını Bedelsiz Vermesi” hakkında haberler yer almaktadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek edindiğimiz bilgiye göre; Türkiye Belediyeler Birliği'nin açtığı davada Danıştay lehte karar vermiş ve Bakanlığımız Danıştay kararını uygulamak zorunda olduğu için, Valiliklere tüm ambalaj atıklarının bedelsiz toplanması hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Mevcut yönetmeliğimiz bir taraftan da Ambalaj Atıklarının Belediyelerle sözleşme yapmış olan Lisanslı firmalar dışında kalan Lisanslı firmalar tarafından toplanmasını mümkün kılmamaktadır.

Ancak Danıştay kararına dayanarak yönetmeliğin ilgili maddeleri 5 ve 23'te "bedelsiz şartı aranmaksızın” hükmü uygulanmayacağı için, herhangi bir Lisanslı firma işletmenize gelip ayrı biriktirilmiş, istiflenmiş, temiz ve doğrudan geri dönüşüm tesisine gönderilebilecek kalitedeki ambalaj atıklarınızı bedelsiz olarak alma teşebbüsünde bulunabilir.

Hem yönetmeliğin hem de Danıştay kararının aynı anda nasıl uygulanacağını yakından takip edip; 2011 yılında yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' nin yayınlandığı şekliyle uygulanması konusunda sektör STK'larımız ve paydaş STK'larımızla birlikte gerekli girişimlerde bulunacağımızı bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği