PAYLAŞ

Ambalaj Atıklarının 2016 Bildirimleri Nisan Sonuna Kadar Uzatıldı

Ambalaj Atıklarının 2016 Bildirimleri Nisan 2016 sonuna kadar uzatılmıştır.

24 Ağustos 2011 tarihinde 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince tüm Ekonomik İşletmelerin (Ambalaj Üreticilerinin, Ambalaj Tedarikçilerinin ve Piyasaya Arz Eden ve Süren firmaların) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yenilenen Yeni Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden 01.01.2016 tarihinden itibaren 2015 yılı ve geçmiş yıllara yönelik bildirimyapmaları gerekmektedir.

Yeni program 07.12.2015 tarihi itibariyle tüm paydaşların kullanımına açılmış olup, atikambalaj.cevre.gov.tr adresi veri girişine kapatılmıştır.

Program kullanıcılarından ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve havaalanları yeni programa atikambalaj.csb.gov.tr adresinden kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle giriş yapabilecektir.

İl müdürlükleri, belediyeler ve belediye birlikleri online.cevre.gov.tr adresinden kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle giriş yapabilecektir.

Lisanslı işletmeler ise il müdürlüğünden online.cevre.gov.tr adresinden "ambalaj bilgi sistemi” nin açılmasını talep ederek online.cevre.gov.tr adresi için kullandıkları kod ve şifreleriyle programa erişim sağlayabileceklerdir.

Yeni programın kullanımına ilişkin her paydaş için ayrı ayrı kullanıcı kılavuzları hazırlanmış olup, yeni programın giriş panelinde yer almaktadır. Programın kullanımına ilişkin detaylı bilgilere kılavuzdan ulaşılabilmektedir. Programla ilgili görüş ve önerilerin ambalaj.atik@csb.gov.tr mail adresine iletilmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı bildirilmiştir.

2016 yılı Şubat ayı itibariyle program kullanıcıları tarafından e-imza ile giriş yapılmaktadır. Yeni programın kullanımına ilişkin bilgilendirme Ek'te yer almaktadır.

Yılda 3 tondan fazla ambalaj kullanan tüm Ekonomik İşletmelerin atikambalaj.csb.gov.tr adresinden Kullanıcı Kodu ve Şifreleri ile giriş yapıp, beyanda bulunmaları gerekmektedir. Atık ambalaj beyan sistemine beyan yapmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.