PAYLAŞ

İlgili Diğer Tebliğ ve Yönetmelikler

Sebze Ve Meyvelerin Toptan Ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ  (03.10.2017)

 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013)

 Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Yazılacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ (11/08/2013)

 Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20/04/2013)

 " CE ” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik (23/02/2012)

 Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ (23/12/2011)

 Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (16/12/2011)

 Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (04/12/2011)

 Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği (05/03/2011)

 Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmeliği (76/211/AT) (04/08/2010)

 Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine,İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ (20/04/2010)

 Kozmetik Yönetmeliği (27/03/2010)

 Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmeliği (75/107/AT) (12/07/2006)

 Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik (80/232/AT) (01/07/2006)

 Aerosol Kaplar Yönetmeliği (03/05/2002)