PAYLAŞ

İlgili Diğer Tebliğ ve Yönetmelikler

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı 

Sebze Ve Meyvelerin Toptan Ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ  (03.10.2017)

 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013)

 Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Yazılacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ (11/08/2013)

 Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20/04/2013)

 " CE ” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik (23/02/2012)

 Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ (23/12/2011)

 Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (16/12/2011)

 Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (04/12/2011)

 Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği (05/03/2011)

 Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmeliği (76/211/AT) (04/08/2010)

 Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine,İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ (20/04/2010)

 Kozmetik Yönetmeliği (27/03/2010)

 Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmeliği (75/107/AT) (12/07/2006)

 Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik (80/232/AT) (01/07/2006)

 Aerosol Kaplar Yönetmeliği (03/05/2002)