PAYLAŞ

Ambalaj İhracatını Geliştirme Projemiz

Ambalaj Sanayi Uluslararası Rekabet Gücü Maksimizasyonu Projesi

Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği” kapsamında hazırladığımız ihracatı geliştirme projemizin Bakanlık tarafından resmen onaylanarak, ilgili çalışmalara başlanmıştır.

Projenin ilk etabı olan İhtiyaç Analizi çalışması 4 Aralık 2012 tarihindeki ilk toplantı ile başlatılmıştır. Proje kapsamında Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Dairesi ile yaptığımız görüşmelerde ASD'nin kümelenme yolunda önemli yol kat etmiş bir dernek olduğu ve Ekonomi Bakanlığı'nın böyle bir dernek ile daha yakın çalışmak istediği tarafımıza iletilmiştir. Proje kapsamında içinde bulunduğumuz dönemde büyük önem taşıyan yeni pazarlara giriş ve pazar araştırmaları çok daha az maliyetle yapılabilecek; sektörümüz için büyük öneme sahip ve birçok şirketimizin bireysel olarak büyük maliyetler ile katıldıkları yurtdışı fuarlara katılım çok daha az maliyetli bir hale gelecektir.

Projenin 4 aşamada ve 3 yılda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

- İlk etapta projeye dahil olan firmaların eğitim ve ihracat altyapısı konusundaki eksikleri tespit edilerek, hangi konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti alması gerektiği saptanacaktır. Buna yönelik bir planlama yapılacak ve ihtiyaca uygun eğitim ve danışmanlık hizmeti firmaya sağlanacaktır.

- Daha sonraki aşamada yine firmaların ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi için hedef ülkeler belirlenerek yurtdışı pazarlama seyahatleri organize edilecektir.

- Üçüncü aşamada yurtdışından ülkemize alım heyetleri organize edilecektir.

- Son aşamada ise ilk 3 aşamaya katılan firmalar kendilerine özel bireysel danışmanlık hizmeti alabileceklerdir.

Tüm destekler tam anlamı ile kullanıldığında sektörümüz 2 milyon dolar büyüklüğünde bir teşvik elde edebilecektir.

İlk 3 aşamada firmaların giderlerin %25'ini ödemeleri gerekmektedir. Giderlerin %75'i ise Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Son aşamada ise giderlerin %30'u firmalar, %70'i ise Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Projeyle ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin asd@ambalaj.org.tr e-posta adresinden Derneğimiz yetkilileri ile iletişime geçmelerini rica ederiz.